Attester, love & regler

Her kan du downloade attester, love og regler etc., samt vores Hovedkatalog i PDF format.

Attester


Attest til Beredskabsstyrelsen

Afprøvningsskema for nød- og panikbelysningsanlæg

Nødbelysningsattest

Bekendtgørelser


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker.

Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler

SB Kap. 805, nødbelysning

Love & regler


Om drift og vedligehold af nødbelysning

Sikkerhedsstyrelsen – Sådan er reglerne for nødbelysningsanlæg – januar 2015

BR 10 – bygningsreglementet

5.4 Brandtekniske installationer

Arbejdstilsynet

Skiltedirektiver ds 734-1, 734-2
Sikkerhedsskiltning – bekendtgørelse 518 – Bekendtgørelse 518
Stærkstrømsbekendtgørelsen kap. 804-805 – Stærkstrømsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om faste arbejdspladser indretning 96 – Bekendtgørelse om faste arbejdspladser

Nyttige links


Energistyrelsen – bygningsreglement.dk
Arbejdstilsynet www.at.dk

Sikkerhedsstyrelsen – el for fagfolk – www.sikkerhedsstyrelsen.dk
Dansk Standard – om standardisering og miljømærkning – www.ds.dk
Dansk Center for Lys – www.centerforlys.dk

Sikkerhedsbelysning hovedkatalog 2010 (8 MB)