ZB-S

ZB-S STAR teknologi – den ultimative løsning

CEAG STAR teknologi betyder, at sikkerhedsbelysningsarmaturer med forskellige funktion, kan tilsluttes til samme strømkreds.
Konstantlysende flugtvejsarmaturer, panikbelysningsarmaturer og almen belysningsarmaturer der anvendes til panikbelysning (kombiarmaturer), kan tilsluttes samme strømkredsmodul.
En simpel programering på anlæggets styremodul, tildeler det enkelte armatur den aktuelle funktion.
CEAG STAR teknologi betyder reduktion i installationsomkostninger. fleksibilitet i installationen og samme med de mange øverige funktioner der er mulige med STAR funktionen på system ZB-S, et fremtidssikert og drift- og vedligeholdelsesvenligt sikkerhedsbelysninganlæg