Attest til Beredskabsstyrelsen

Attester til beredsskabsstyrelsen

Afprøvningsskema for nød- og panikbelysningsanlæg

Afprøvningsskema

Nødbelysningsattest

Nødbelysningsattest

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler

Bekendtgørelse om kontrol

SB Kap. 805, nødbelysning

SB kapitel 805

Love & regler

Om drift og vedligehold af nødbelysning

Drift og vedligehold af nødbelysningsanlæg

Sikkerhedsstyrelsen – Sådan er reglerne for nødbelysningsanlæg – januar 2015

Sådan er regelerne

BR 10 – bygningsreglementet

5.4 Brandtekniske installationer

Arbejdstilsynet

Skiltedirektiver ds 734-1, 734-2

Sikkerhedsskiltning – bekendtgørelse 518

Stærkstrømsbekendtgørelsen kap. 804-805

Bekendtgørelse om faste arbejdspladser indretning 96

Nyttige links

Energistyrelsen

Arbejdstilsynet

Sikkerhedsstyrelsen – el for fagfolk

Sikkerhedsbelysning hovedkatalog 2010 (8 MB)