Emergency Exit Signs for road, train and metro

Flugtvejsarmaturer med den løbende mand på grøn baggrund i vej-, metro- og tog tunneller er et meget vigtigt element for at skabe tryghed og sikkerhed blandt passagerer og øvrige, der færdes i områderne. Hos SafeExIT A/S gør vi os meget umage for at designe og konstruere flugtvejsarmaturene, så de kan modstå vand, vind, støv, vandalisme og så driftsikkerheden i hvert flugtvejsskilt altid er i top. Ydermere er det meget vigtigt at sikkerhedsskiltene er nemme at få øje på, men at de samtidig designes, så de passer til hver enkelte bygning og så bygherres arkitektur respekteres. Vi udfører gerne flugtvejsarmaturer efter specifikke ønsker og detaljer.

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller ønsker dialog omkring et konkret projekt: Telefon 4345 5010 / kontakt@safeexit.dk

 

Emergency Exit Signs for Road, Metro and Train Tunnels

Roadway luminaires - the running man on a green background - in road, metro and train tunnels are a very important element in creating safety and security among passengers and others staying in the areas. At SafeExIT A/S, we make every effort to design and construct escape route luminaires so that they can withstand water, wind, dust, vandalism and so that the reliability of each escape route sign is always impeccable. In addition, it is very important that the safety signs are easy to spot, but at the same time designed to suit each building and so that the architecture is respected. We are happy to provide escape route luminaires according to any specific wishes and details you may require.

Please do not hesitate to contact us if you have questions or would like a dialogue about a specific project: Phone 4345 5010 / kontakt@safeexit.dk