Evakuerings- og Panikbelysning til vej, tog og metro tunneller

Evakueringslys og panikbelysning belyser fortove og gangarealer i vejtunneller, togtunneller og metrotunneller i tilfælde af at man er nødt til at evakuerer. Hos SafeExIT A/S designer og fremstiller vi selv armaturer til evakueringsbelysning og panikbelysning. Alle evakueringsarmaturer og panikarmaturer er fremstillet med LED lyskilde og leveres i en udførsel så de kan modstå vand, vind, støv, vandalisme og så driftsikkerheden i hvert armatur altid er i top. I datablad for hvert evakueringsarmatur og panikarmatur fremgår alle detaljer. SafeExIT A/S udfører gerne armaturer efter specifikke ønsker og detaljer.

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller ønsker dialog omkring et konkret projekt: Telefon 4345 5010 / kontakt@safeexit.dk

 

Evacuation Light and Anti Panic Light for Road, Train and Subway

Evacuation and Panic lighting illuminate sidewalks and pedestrian areas in road tunnels, train tunnels and metro tunnels in the event of an evacuation. At SafeExIT A/S, we design and manufacture cabinets for evacuation lighting and panic lighting. All evacuation luminaires and panic luminaires are manufactured with LED light source and in a way so that they can withstand water, wind, dust, vandalism and so that the reliability of each luminaire is always impeccable. The details of each evacuation and panic luminaire are given in the data sheets. SafeExIT A/S is happy to provide luminaires according to any specific wishes and details you may require.

Please do not hesitate to contact us if you have questions or would like a dialogue about a specific project: Phone 4345 5010 / kontakt@safeexit.dk