Dørmarkeringer i vej-, tog og metro tunneller

Indenfor segmentet markering af flugtvejsruter og flugtvejsdøre har SafeExIT A/S flere forskellige produkter. Formålet med markeringslys for døre og flugtvejsruter i vejtunneller, togtunneller og metrotunneller er at gøre opmærksom på hvor flugtveje findes. Dørmarkeringsarmaturene udsender et stærkt, klart lys i enten hvidt markeringslys eller grønt markeringslys, der kan ses på mange meters afstand. Dørmarkeringsarmaturene er fremstillet i materialer, der kan modstå vand, vind, støv, vandalisme og så driftsikkerheden i hvert armatur altid er i top. I datablad for hvert dørmarkeringsarmatur fremgår alle detaljer. SafeExIT A/S udfører gerne armaturer efter specifikke ønsker og detaljer.

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller ønsker dialog omkring et konkret projekt: Telefon 4345 5010 / kontakt@safeexit.dk

 

Door markings in Road, Train and Metro Tunnels

Within the segment illuminating escape routes and escape route doors, SafeExIT A/S has several different products. The purpose of marking lights for doors and escape routes in road tunnels, train tunnels and subway tunnels is to draw attention to where escape routes exist. The door marking luminaires emit a strong, clear light in either white or green marker light, which can be seen from a desired distance. The door marking fixtures are made of materials that can withstand water, wind, dust, vandalism and so that the reliability of each fixture is always impeccable. The data sheet for each door marking fixture shows all details. SafeExIT A/S is happy to provide escape route luminaires according to any specific wishes and details you may require.

Please do not hesitate to contact us if you have questions or would like a dialogue about a specific project: Phone 4345 5010 / kontakt@safeexit.dk