Emergency SOS Signs for road, train and metro

SOS Flugtvejsarmaturer i vej-, metro- og tog tunneller er et meget vigtigt element for at skabe tryghed og sikkerhed blandt passagerer og øvrige, der færdes i områderne. SOS skiltene viser med tydelighed hvor man har adgang til alarm eller SOS udstyr. Ydermere har vores SOS skilte en flash funktion, som assisterer redningsmandskab til at lokalisere de nødstedte i området. Hos SafeExIT A/S gør vi os meget umage for at designe og konstruere SOS armaturene, så de kan modstå vand, vind, støv, vandalisme og så driftsikkerheden i hvert SOS skilt altid er i top. Ydermere er det meget vigtigt at sikkerhedsskiltene er nemme at få øje på men at de samtidig designes, så de passer til hver enkelte bygning og så bygherres arkitektur respekteres. Vi udfører gerne SOS skilte efter specifikke ønsker og detaljer.

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller ønsker dialog omkring et konkret projekt: Telefon 4345 5010 / kontakt@safeexit.dk

 

Emergency SOS Signs for Road, Train and Subway

SOS Roadway luminaires in road, subway and train tunnels are a very important element in creating safety and security among passengers and others traveling in those areas. The SOS signs clearly show where you have access to alarm or SOS equipment. In addition, our SOS signs have a flash feature that assists rescue personnel to locate those in need in the area. At SafeExIT A/S, we make every effort to design and construct the SOS luminaires so that they can withstand water, wind, dust, vandalism and so that the reliability of each SOS sign is always impeccable. Furthermore, it is very important that the safety signs are easy to spot, but also that they are designed to suit each building and so that the architecture is respected. We are happy to provide SOS signs according to any specific wishes and details you may require.

Please do not hesitate to contact us if you have questions or would like a dialogue about a specific project: Phone 4345 5010 / kontakt@safeexit.dk