Emergency SOS Signs for road, train and metro

SOS Flugtvejsarmaturer i vej-, metro- og tog tunneller er et meget vigtigt element for at skabe tryghed og sikkerhed blandt passagerer og øvrige, der færdes i områderne. SOS skiltene viser med tydelighed hvor man har adgang til alarm eller SOS udstyr. Ydermere har vores SOS skilte en flash funktion, som assisterer redningsmandskab til at lokalisere de nødstedte i området. Hos SafeExIT A/S gør vi os meget umage for at designe og konstruere SOS armaturene, så de kan modstå vand, vind, støv, vandalisme og så driftsikkerheden i hvert SOS skilt altid er i top. Ydermere er det meget vigtigt at sikkerhedsskiltene er nemme at få øje på men at de samtidig designes, så de passer til hver enkelte bygning og så bygherres arkitektur respekteres. Vi udfører gerne SOS skilte efter specifikke ønsker og detaljer.

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller ønsker dialog omkring et konkret projekt: Telefon 4345 5010 / kontakt@safeexit.dk