SafeExIT A/S har siden 1998 været leverandør til den danske el-branche.
Virksomheden er et 100% dansk og privatejet aktieselskab.
Vi holder til i Glostrup i store lyse lokaler og beskæftiger i dag 12 medarbejdere.

Om vores produkter

Hos SafeExIT A/S er alle opgaver - uanset størrelse - af stor betydning. Alle opgaver løses i tæt dialog med vores kunder. Vi tilpasser og udvikler produkter efter kundes ønske, og sørger for, at den nødvendige dokumentation er på plads. Under PROJEKTER kan du se hvilke opgaver vi har være med i, og under leverandører, kan du se hvem vi arbejder sammen med.

Tallene 1-2-3-4 i vores logo, refererer til de fire forskellige produktgrupper vi arbejder med.

  Sikkerhedsbelysning

  Eksplosionssikkert el materiel og belysning

  Tunnel Lighting, til infrastruktur, tog- og vejtunneller

  Industriel belysning

 

På billedet vises SafeExIT A/S' "RIMO Metro" flugtvejsarmatur. Armaturet er monteret i adgangsområderne på alle Cityringen's metrostationer. Her Marmorkirken Metrostation.

Om idégrundlaget…

Firmaets idégrundlag er salg og markedsføring af specialprodukter til vore kunder. Produkterne skal, indenfor de respektive områder, komplementere hinanden på en sådan måde, at SafeExIT A/S er i stand til at levere komplette løsninger indenfor de forskellige produktområder, fra projektering til levering samt installation, montage og indkøring.

Om kvalitet og service

Vores tilgang til kvalitetssikring er kompromisløs, derfor er  SafeExIT A/S ISO 9001:2015 certificeret.

Kvalitetssikring og service er vigtige parametre for os – både når det gælder vore samarbejdspartnere og deres produkter, og i vore interne funktioner og hos vore egne medarbejdere.

 

ISO 9001:2015 certificeret

ISO 9001:2015 certificeret

Om GDPR

SafeExIT har udarbejdet en politik for behandling af personoplysninger og implementeret tilhørende retningslinjer for behandling af persondata. For kunder og andre samarbejdspartnere registrerer vi kun almindelige (ikke følsomme) personoplysninger som navn, e-mail, telefonnr. og evt. titel/funktion. Hvis du skulle være interesseret i at høre mere om GDPR arbejdet i SafeExIT eller ønsker at få oplyst, om vi eventuelt har personoplysninger om dig registreret, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@safeexit.dk, eller du kan kontakte din normale kontaktperson i SafeExIT.

Om miljø og affaldssortering

SafeExIT er bevidst om en ansvarlig behandling af materialer og affald.
Vi ønsker at bevare en sund planet for os alle, hvorfor vi har taget tiltag til følgende:

• Vi reducerer spild af energi
• Vi genbruger og recycler materialer og produkter i videst muligt omfang
• Vi håndterer kemikalier på en miljømæssigt sikker måde
• Vi håndterer, opbevarer og bortskaffer farligt affald på en miljømæssig sikker måde
• Vi overholder officielle regler og principper i relation til miljøet

Du er altid velkommen til at kontakte os på kontakt@safeexit.dkeller du kan kontakte din normale kontaktperson i SafeExIT.