Flugtvejsarmaturer

Under de to kategorier, flugtvejsarmaturer med indbygget batteri og flugtvejsarmaturer for central nødforsyning, kan du se hele vores sortiment indenfor området. Flugtvejsarmaturerne leveres med LED lyskilde.


For hvert LED flugtvejsarmatur, kan du under "Tekniske Data", se de væsentligste tekniske kriterier for serien: Montering, læseafstand, el-forsyning, tætheds- og isolationsklasse. For yderligere information, se Datablad under hvert flugtvejsprodukt.

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller ønsker dialog omkring et konkret projekt: Telefon 4345 5010 / kontakt@safeexit.dk